آرامش
 
Romans
 
 
یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:22 ::  نويسنده : فریبا
این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند . . .

اما . . .

من جلوی دهانش را میگیرم

وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد...

این روزها من . . .

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود .


 یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:21 ::  نويسنده : فریبا

مــی گویـَند :


مـخـآطب داشتهـ‌ بـآش


بـــرآی عـــآشـقــآنــهــ هـآیـَت ...


امــآنمـيدآنـَنـــد ...


مـخـــآطب تــمــآم عـآشـقـآنه هــآی مـن


 

تــــــو یــــــــي‌

 یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:20 ::  نويسنده : فریبا

کاش دفتر خاطراتم چراغ جادو بود
تا هر وقت از سرِ دلتنگی

به رویش دست میکشیدم

تو از درونش ، با آرزوی من بیرون می آمدی!


 یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:19 ::  نويسنده : فریبا

برای من از دل شــکسته نگو 

که دلــﮯ دارم شــکسته تر از سکوتـــ

شــکسته از درد 

شــکسته از زخــم

شــکسته از عشــق

شــکسته از گنــاه

شــکسته از تنهایــﮯ 

بر خــواهم داشتـــ این تــکه های تنهــایــﮯ را 

و لباســﮯ خواهــم دوختــ سپیــد از این همــه سیاهــﮯ

برای خودم توشــه ای خواهــم ساخــت پر از محــنت و رنــج

شــایــد خــدا مرا بــخشیــد 

شـــــایــد
یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:16 ::  نويسنده : فریبا


حالی که پریشان است!

احتیاج به آرامش دارد !!

نه سرزنش....

کاش می فهمیدند....؟؟؟یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:14 ::  نويسنده : فریبا

دلم هوای خودم را کرده است

ایــن روزهـــا

بیشــتر از هــر زمــانی

دوسـت دارم خــودم باشــم !!

دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم

و نه هـــراس از دســت دادن را ..

هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد

دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ..

هـــمـــــــــــــیـــــــــــــــــــــــن…


 یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:14 ::  نويسنده : فریبا

ديشب با خدا دعوايم شد ...

با هم قهر کرديم ...

فکر کردم ديگر مرا دوست ندارد ...

رفتم گوشه اي نشستم ...

چند قطره اشک ريختم و خوابم برد ...

صبح که بيدار شدم مادرم گفت ...

نميداني از ديشب تا صبح چه " باراني " مي آمد ...

اشک ...


یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:13 ::  نويسنده : فریبا

اين عکس آخری ست که می گيرم

از تو به يادگار ...

ناديده گير اشک مرا ، ای يار !

لبخند دلبرانه بزن لطفاً ...

عکس آخر ...یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:12 ::  نويسنده : فریبا
شمردن بلد نيستم

اما تا دلت بخواهد دوست داشتن بلدم

يه وقتهايي هم ميشود که يکي را ...

چند بار دوست داشته باشم ...

شمردن ...یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:11 ::  نويسنده : فریبا
زير سيگاری ام را خالی نکن

اينها که مي بينی ته سيگار نيستند

 

لحظه لحظه خاطراتم را برايشان تعريف کرده ام

 

اين ها خط به خط  برگ های دفترچه خاطرات من است ...

خاطرات ...


یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:9 ::  نويسنده : فریبا


ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

 ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ چی ﮑﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟
ﻣﺎﺩﺭ : ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﭘﺴﺮ 17 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ .

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ،

ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ،

ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﺕﺑﯿﻤﺎﺭی  قلبی ﺩﺍﺭﻩ .

ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎمان ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...؟ !

 ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﻫﻤﮥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺍﺵ ﺗﺪﺍﺭﮎ
ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺷﺪ ....
ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،

ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟
ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻡ !

ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ،ﺍﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ


یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:8 ::  نويسنده : فریبا

میخوآهم برآیـت تَنهــــایی رآ مَعنــی کنمـ !

در سآحِلــ کنار دریــآ ایستاده ای , هوای سَرد, صدای مـُـوج

 

اِنتــــظار اِنتــــــظار اِنتظـار....

بـــِ خودَتـ می آیی...

یادت می آید نه کَســـی استـــ که از پُشتــ بـَغلتــ کُند

 

نـَ دَستیــ که شانــــه هایتــ رآ بـگیرد

 

نـَ صِدآیــیـ که قشنــگــ تـَر از صدآی دریــــآ بآشـد..!

اِسـمـ ایـن تـَنـهــآیـیــ اَستــ....یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:6 ::  نويسنده : فریبا
تکیه بده ...!

اما…

به شانه هایی که اگر خوابت برد،

سرت را زمین نگذارد...!یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:5 ::  نويسنده : فریبا

بـــــــــاران …

بهانــــــــــه ای بود …

که زیر چتــــــــــر من ،

تا انتهای کــــــــــــــــــــــــــوچه بیایــــــــــــی

کـــــــــاش …

نه کــــــــــــــوچه انتهایی داشت …

وَ

نه بــــــــــاران بند می آمــــد…یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:3 ::  نويسنده : فریبا

آنكه دستش را اينقدر محكم گرفته اي....


 

ديروز عاشق من بود...


 

دستانت را خسته نكن


 

محكم يا آرام


 

فردا تو هم تنهايی !


http://axgig.com/images/90827950985105391808.jpgیک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:2 ::  نويسنده : فریبا

چی میشه آدم موقعی که میخوابه،

وقتی که بیدار میشه، وقتی که چشاشو باز میکنه،

اولین چیزی که میبینه هم نفسش باشه..

که کنارشه و

سرش رو بازوشه و

هنوز خوابه..یک شنبه 15 دی 1392برچسب:, :: 8:1 ::  نويسنده : فریبا

عشق یعنی اینکه ...

 

 

بدونی نمیشه، اما نتونی ترکش کنی...چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:45 ::  نويسنده : فریبا
چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:44 ::  نويسنده : فریبا

نمی دانم چشـــــــمــانتـــ با مــــــن چه میکند!!!


فقط وقتی که نگـــــاهم میکنی


چنان دلـــ ـــ ـــم از شیطنــتـــ نگــــاهـــتــ می لـــرزد


که حـــــــس می کنم چقدر زیبــــــاست فـــــــــــدا شدن ...


برای چـــشـــــمـــهایی که تمام دنیــــــای مـــــن است...


http://uploadyar.com/s1/13698280011.jpg


 چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:43 ::  نويسنده : فریبا

گاهــی

هوس میکنم

در آغوشــت حـل شوم !

باهـمه ســردیت

هنــوز

برایم گرمتریـــن حــس دنیایـی …!

http://www.upsara.com/images/rs5js4lybnadlp7vxmds.jpg

 چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:43 ::  نويسنده : فریبا

نگران نباش اگر


جوابــــــ خوبی هایتــــــــ بدی ستـــــ !!!


اشــــکـــــ پاداش کسیستـــــــ که


دستـــهایش نمکــــــــــ ندارند...!

 ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﯿﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﺕ ﺑﺰﻧﻪ...


ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯿﺸﻪ...


ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ...


http://www.aryaclub.ir/upload/430fced0fd9332c46d0426e7a351d39c.jpgچهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:40 ::  نويسنده : فریبا

به اینکه راحت دروغ میگویی عادت کرده ام


ولی .... دلم میسوزه


وقتی برای اثبات دروغت ...


میگی ....


به جون تو که دوستت دارم !!!
چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:39 ::  نويسنده : فریبا

دلم تنگ شده برا روزایی که:


شبا اس میدادی" مال خودمی "


روزا بیست بار اس میدادی" دوست دارم "


ولی قهر میکردم،قبل از اینکه بخوابی اس میدادی" آشتی نکردیمااااااا "


" هنوز قهری "


دلم تنگ شده چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:38 ::  نويسنده : فریبا


چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:36 ::  نويسنده : فریبا

غیرتت کجاست؟؟؟زمانی که مَعشوقت از تجاوزِ تنهایی رَنج میکشـــــدبهِ جـای دَرکــشترکـَـش میکنی…!!

http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_.jpgچهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:34 ::  نويسنده : فریبا

برای بعضـــی دردـ هـا نه میتوان گریــــــه کَــرد


نه میتوان فریــــــآد زد


برای بعضـــی دردـها


فقـــط میتوان

نگــــآه کَرد و

بی صـــــدا شکستچهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:32 ::  نويسنده : فریبا

خـــُدایـــــا ....

 

به تو میسپارمش.....

 

امّا یه خواهشــــی ازت دارَم... !

 

یه روزی...

 

یه جایی...

 

بغل یه غریبه...


"مســــــــــت مست" بدجـــــــوری یاد مَن بندازش...

 

http://axgig.com/images/92898549513485285174.jpg

 چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:27 ::  نويسنده : فریبا

طعــم شیــریــטּ بــوســـــہ خیــال،

دو چنــداטּ مـــےشــود،


وقتـــے کـــــہ دلــم بــاور مـــےکنــد،


یــک جــایـــے دور


تــو از خــواب مـــےپــرے


و در حــالـــے کـــــہ


گــرمــایـــے بــر گــونـــــہ ات حــس مـــےکنـــے،


نــام مــטּ را بــر لــب مـــےآورے . . .

http://roozgozar.com/gallery/images/gallery/Exis-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-87106.jpg

 چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:23 ::  نويسنده : فریبا

گاهي سخت مي شود …


دوستش داري و نمي داند


دوستش داري و نمي خواهد


دوستش داري و نمي ايد


دوستش داري و سهم تو از بودنش


فقط تصويري است رويايي در سرزمين خيالت


دوستش داري و سهم تو


از اين همه ، تنهايي است


مجموعه عکس های جدید عاشقانه از دختران تنهاچهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:17 ::  نويسنده : فریبا

میدونی دلتنگی یعنی چی ؟

دلتنگی یعنی اینکه ..

بشینی با یادش به خاطراتت فکر کنی ...


اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت

ولی چند لحظه بعد ..


شروع اشکهای لعنتی ...


 چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:15 ::  نويسنده : فریبا


 

هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم به یاد کسی که برای لبخندش بارها دلم گرفت . . .قلبم این روزها سخت درد میکند !

 

کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست ؟

 چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:10 ::  نويسنده : فریبا


 

 

می ترسم از اینکه

 


 


 

 

 

روزی

 

 

 

 


 

 

 

یک جایی , من و تو

 

 

 

 


 

 

 

خیلی دور از هم

 

 

 

 

 


 

 

 

 

شب و روز در آغوش یک غریبه

 

 

 

 


 

 

 

بی قرار هم باشیم

 

 

 

 

 


 

 

 

 

و بعد از هربار هم آغوشی

 

 

 

 


 

 

 

 

به یاد آغوش هم بی صدا گریه کنیم..

  چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:, :: 22:4 ::  نويسنده : فریبا

می ترسم از اینکه


روزی


یک جایی , من و تو


خیلی دور از هم


شب و روز در آغوش یک غریبه


بی قرار هم باشیم


و بعد از هربار هم آغوشی


به یاد آغوش هم بی صدا گریه کنیم..

  

می ترسم از اینکه

می ترسم از اینکه


روزی


یک جایی , من و تو


خیلی دور از هم


شب و روز در آغوش یک غریبه


بی قرار هم باشیم


و بعد از هربار هم آغوشی


به یاد آغوش هم بی صدا گریه کنیم..

  
 

 

روزی


یک جایی , من و تو


خیلی دور از هم


شب و روز در آغوش یک غریبه


بی قرار هم باشیم


و بعد از هربار هم آغوشی


به یاد آغوش هم بی صدا گریه کنیم..

  


درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
تير 1394
اسفند 1393
آذر 1393 مرداد 1393 ارديبهشت 1393 فروردين 1393 اسفند 1392 بهمن 1392 دی 1392 آذر 1392 شهريور 1392 مرداد 1392 تير 1392 خرداد 1392 ارديبهشت 1392 فروردين 1392 اسفند 1391 بهمن 1391 دی 1391 آذر 1391 آبان 1391 مهر 1391 شهريور 1391 مرداد 1391 خرداد 1391 ارديبهشت 1391
پيوندها
خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن">خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن
خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن">خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دل نوشتهای یک عاشق تنها مانده از................... و آدرس too123.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 87
بازدید دیروز : 41
بازدید هفته : 2581
بازدید ماه : 6156
بازدید کل : 71144
تعداد مطالب : 1043
تعداد نظرات : 16
تعداد آنلاین : 1http://rozup.ir/up/ilovelorn/bakground1.gif romans

سایت عاشقانه مافور

سایت عاشقان

دریافت کد قلب دنبال موس
Show Details FROM:Ali Ashki TO:satesh120@yahoo.com Message flagged Sunday, 4 November 2012, 20:54:28 chatironi
 
 
 
دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید,دانلود اهنگ

دریافت کد :: صداياب