به سلامتی دلم
 
Romans
 
 
دو شنبه 29 آبان 1391برچسب:, :: 21:25 ::  نويسنده : فریبا

به سلامتی دلم ...عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی
که برای کسی دل تنگ شده...عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی
که حتی ...عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی
روحش هم از این دلتنگیم ...عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

خبـــــــــــــر نداره....عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

             

  همهء زندگيه من بودى.....عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

 

حتى وقتى تو رو با اون ديدم....عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

ببين انقدر دوست دارم كه..عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

گريه هامو به تو ترجيح ميدم....عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیدو شنبه 29 آبان 1391برچسب:, :: 21:8 ::  نويسنده : فریبا

روز اول خیلی اتفاقی دیدمت...

روز دوم الکی الکی چشمهام به چشمت افتاد...

هفته بعد دزدکی بهت نگاه کردم...

ماه بعد شانسی به دلم نشستی

وحالا

سالهاست یواشکی دوست دارمدو شنبه 29 آبان 1391برچسب:, :: 19:47 ::  نويسنده : فریبا

عشق یعنی اتش افروخته

عشق یعنی خیمه های سوخته

عشق یعنی حاجی بیت الحرام

دل بریدنها و حج ناتمام

عشق یعنی غربت نور دو عین

عشق یعنی گریه بر قبر حسین

عشق را گویم فقط در یک کلام

یا ابوالفضل و حسین و والاسلامدو شنبه 29 آبان 1391برچسب:, :: 19:39 ::  نويسنده : فریباپنج شنبه 25 آبان 1391برچسب:, :: 13:19 ::  نويسنده : فریبا

 

 

  غنچه از خواب پرید ... و گلی تازه به دنیا آمد ...
خار خندید و به گل گفت : سلام ... و جوابی نشنید ...
خار رنجید ولی هیچ نگفت ...
ساعتی چند گذشت ... گل چه زیبا شده بود ...
دست بی رحمی آمد نزدیک ... گل سراسیمه ز وحشت افسرد ...
لیک آن خار در آن دست خلید ... و گل از مرگ رهید ...
صبح فردا که رسید ... خار با شبنمی از خواب پرید ...
گل صمیمانه به او گفت : سلام ...

چه زیباست که خاری گل دهد
و چه بی حیاست گلی که خار را دوست نداشته باشد

گل اگر خار نداشت، دل اگر بی غم بود، اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود،
زندگی ،عشق، اسارت ،قهر ،آشتی، هم بی معنا بود

همه کس عکس گل یار به تماشا خواهد
لیک از آن گل که در او خار نیست تمنا نکنیم

زندگي با همه وسعت خويش
محفل ساكت غم خوردن نيست
حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نيست
اضطراب وهوس ديدن و ناديدن نيست
زندگي جنبش جاري شدن است
زندگي کوشش و راهي شدن است
از تماشاگه آغازحيات تا به جايي كه خدا مي داند.
زندگي چون گل سرخي است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطيف،

يادمان باشد اگر گل چيديم،
عطر و برگ و گل و خار،
همه همسايه ديوار به ديوار همند..چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 18:57 ::  نويسنده : فریبا

 

نه با خودت چتر داشتي،
نه روزنامه
و نه چمدان...
از كجا بايد مي فهميدم مسافري !!!چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 18:56 ::  نويسنده : فریبا

 

 
 شب ها خوابم نمي برد
 
 از درد ضربات شلاق خاطرات روي قلبم !
 
 بي انصاف
 
 محكم زدي ،
 
 جايش مانده است...


چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 18:55 ::  نويسنده : فریبا

 

 

كاش آدم ها يكم جرات داشتن!

گوشي رو برمي داشتن و زنگ ميزدن و ميگفتن:
ببين، دلم واست تنگ شده!
واسه هيچ چيز ديگه اي هم زنگ نزدم...


چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 18:54 ::  نويسنده : فریبا

 

 

دروغ نيست اگر بگويم بدون تو...

زنده ماني ميكنم !
نه زندگاني


چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 18:53 ::  نويسنده : فریبا

 

 

اشتباه از من بود ،

پر رنگ نوشته بودمت
به سختي پاك مي شوي !
ولي بالاخره پاكت ميكنم... 


چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 18:52 ::  نويسنده : فریبا

 

 تو نیستی اما من برایت چای می ریزم !!!
چه فرق میکند ؟
باشی یا نباشی من با تو زندگی میکنم...


چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 18:51 ::  نويسنده : فریبا

 

 

  احتیاط !

  در این شهر لاکردار
  تمام کوچه باغ های عاشقی
  به اتوبان های تنهای وصل می شوند ...


چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 18:50 ::  نويسنده : فریبا

 

 

     وقتی که رفتی سرم را از ته تراشیدم !

    
 آخه ،
   
خاطره دستانت دیوانه ام می کرد...


چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 17:54 ::  نويسنده : فریبا

 

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود.

افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

 دکتر علی شریعتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتواى حسین این است:

آرى! در نتوانستن نیز بایستن هست.

دکتر علی شریعتی

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 17:51 ::  نويسنده : فریبا

                                   

                                                 p3788_Naghmehsara.jpg

                               

گفتم : خدای من ، دقایقی بود در زندگانیم که ھوس می کردم سر سنگینم را که پر از دغدغه های دیروز بود و ھراس فردا ، بر شانه ھای صبورت بگذارم و آرام برایت بگویم و بگریم ، در آن لحظات شانه ھای تو کجا بود ؟
گفت: عزیزتر از ھر چه ھست ، تو نه تنھا در آن لحظات دلتنگی ، بلکه در تمام لحظات بودنت بر من تکیه کرده بودی ، من آنی خود را از تو دریغ نکرده ام که تو اینگونه ھستی .
من ھمچون عاشقی که به معشوق خویش می نگرد ، با شوق تمام لحظات بودنت را به نظاره نشسته بودم .

گفتم : پس چرا راضی شدی من برای آن ھمه دلتنگی ، اینگونه زار بگریم ؟
گفت : عزیزتر از ھر چه ھست ، اشک تنھا قطره ای است که قبل از آنکه فرود آید عروج می کند ،اشکھایت به من رسید
و من یکی یکی بر زنگارھای روحت ریختم تا باز ھم از جنس نور باشی و از حوالی آسمان ، چرا که تنھا اینگونه میـشود تا ھمیشه شاد بود .

گفتم : آخر آن چه سنگ بزرگی بود که بر سر راھم گذاشته بودی ؟
گفت : بارھا صدایت کردم ، آرام گفتم از این راه نرو که به جایی نمی رسی ، تو ھرگز گوش نکردی و آن سنگ بزرگ فریاد بلند من بود ،که عزیزتر از ھر چه ھست از این راه نرو که به ناکجاآباد ھم نخواھی رسید .

گفتم : پس چرا آن ھمه درد در دلم انباشتی ؟
گفت : روزی ات دادم تا صدایم کنی ، چیزی نگفتی ، پناھت دادم تا صدایم کنی ، چیزی نگفتی ، بارھا گل برایت فرستادم ، کلامی نگفتی ، می خواستم برایم بگویی .آخر تو بنده ی من بودی چاره ای نبود جز نزول درد که تو تنھا اینگونه شد که صدایم کردی .

گفتم : پس چرا ھمان بار اول که صدایت کردم درد را از دلم نراندی ؟
گفت : اول بار که گفتی خدا آنچنان به شوق آمدم که حیفم آمد بار دگر خدای تو را نشنوم ، تو باز گفتی خدا و من مشتاق تر برای شنیدن خدایی دیگر ، من اگر می دانستم تو بعد از علاج درد ھم بر خدا گفتن اصرار می کنی ھمان بار اول شفایت می دادم.

گفتم :مھربانــترینم ، دوستت دارم ...
گفت : عزیزتر از هرچه هست ، من هم دوستت دارم ...چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 17:45 ::  نويسنده : فریبا

خوشبختی داشتن

 دوست داشتنیها

نیست!

دوست داشتن

داشتنیهاستچهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 13:6 ::  نويسنده : فریبا

دختر جنوبی

 

 

بگذار بمیرمــــــ که دگر همسفریــــــــــــــــ نیستــــــــ

در سینه من فرصت عشق دگری نیستـــــــــــــــــ

بعد از تو دلمـــــــــــــــــ عرصه تکــــــــــــــــرار بلا بود

 آری دگر از عشقـــــــــــــــ در اینجا خبری نیستــــــــــــــــــ

 

دوستـان عزیــز نظــر یادتـــون نــرهچهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 13:0 ::  نويسنده : فریبا

نیش زخم دوست از نیش عقرب بدتر است...

پس بزن عقرب که دردش کم تر است
چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 11:3 ::  نويسنده : فریبا
 


چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 10:59 ::  نويسنده : فریبا
چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 10:55 ::  نويسنده : فریبا
چهار شنبه 24 آبان 1391برچسب:, :: 10:54 ::  نويسنده : فریبادو شنبه 22 آبان 1391برچسب:, :: 22:2 ::  نويسنده : فریبا

 

آهستـــــــــه

فتــــح کرده ای

با چشمهایت

هرچـــه داشته ام را

حالا

تمام جهــــــان من

مستعمره ی توستدو شنبه 22 آبان 1391برچسب:, :: 21:59 ::  نويسنده : فریبا

 


چـقـدر خـوبـه

یـکـی بـاشـه

یـکـی بـاشـه کـه بـغـلـت کـنـه

سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش آرومـت کـنـه

هـُرم نـفـس هـاش تـنـت ُ داغ کـنـه

عـطــر دســتـاش مــوهــاتـو نــوازش کـنــه

چـقـدر خـوبـه

چـقـدر خـوبـه کــه آروم دم گــوشــت بـگـه

غــصــه نــخـوری هـــا ، دوســـتـــدارم

 

 دو شنبه 22 آبان 1391برچسب:, :: 21:57 ::  نويسنده : فریبا

 


از لبانم بشنو

زندگی رویا نیست

زندگی زیبایی ست

می توان

بر درختی تهی از بار ، زدن پیوندی

می توان در دل این مزرعه خشک و تهی بذری ریخت

می توان

از میان فاصله ها را بر داشت

دل من با دل تو ، از لبانم بشنو

زندگی رویا نیست

زندگی زیبایی ست

می توان

از میان فاصله ها را بر داشت

دل من با دل تو

هر دو بیزار از این فاصله هاستدو شنبه 22 آبان 1391برچسب:, :: 21:56 ::  نويسنده : فریبا

 


در خاطری که تویـــی دیگران فراموشند

بگذار در گوشت بگویم

میـــخواهــمــــــــت

این خلاصه ی

تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاستدو شنبه 22 آبان 1391برچسب:, :: 21:22 ::  نويسنده : فریبا

 

اسم :دخترحوا

نام پدر :ادم

نام مادر: حوا

برای چه به دنیا امدم؟ تا جانشین مادرم  باشم که جرم حوا را کشید

و اما من به دنیا امدم تا جرم آدم زمان خویش را بکشم

خداوند مادرم را افرید تا همنفسی باشد برای پدرم

و پدرم با امدن خویش دنیا را قفسی ساخت برای مادرم

تنها چیزی که ازمادرم به ارث بردم همین اسارت است

وقتی که حوای زمان خویش را دیدم که با سیب سرخی

به سراغم امد.

چنین پنداشتم که همدرد است برایم

ولی افسوس بعدها فهمیدم که او هم،درد است برایم

 

 

آدم  بیا از نو شروع کنیم

تو را به خدا اینبار سیب را نخور

بگذار در بهشت بمانیم

من خسته شدم

از زندگی با این مردم سر تا پا دروغ

 


 

 دو شنبه 22 آبان 1391برچسب:, :: 21:15 ::  نويسنده : فریبا

foto-by-aleksandra88 

کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند دنیا

چه می دانی تو از امروز

چه می دانم من از فردا

همین یک لحظه را دریاب

که فردا می شویم تنها تر از تنها...


 


دو شنبه 22 آبان 1391برچسب:, :: 21:11 ::  نويسنده : فریبا

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست 

                                کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست

دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست  

                         فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگستیک شنبه 21 آبان 1391برچسب:, :: 17:43 ::  نويسنده : فریبا

 

خیلی سخته اگر عمر جادوی شعرت تموم شه

نکنه چیزی که ریختی پای عشق اون حروم شه

خیلی سخته اون که می گفت واسه چشات می میره

 بره و دیگه سراغی از تو ونگات نگیره

خیلی سخته تا یه روزی حرفهای اون باورت شه

 نکنه یه روز ندامت راه تلخ آخرت شه

خیلی سخته که عزیزی یه شب عازم سفر شه

تازه فردای همون روز دوست عاشقش خبر شه

 خیلی سخته بی بهونه میوه های کال رو چیدن

بخدا کم غصه ای نیست چن روزی تو رو ندیدن

 خیلی سخته که دلی رو با نگات دزدیده باشی

 وسط راه اما از عشق یه کمی ترسیده باشی

خیلی سخته که بدونه واسه چیزی نگرانی

از خودت می پرسی یعنی می شه اون بره زمانی؟

خیلی سخته توی پاییز با غریبی آشنا شی

اما وقتی که بهار شد یه جوری ازش جدا شی

خیلی سخته یه غریبه به دلت یه وقت بشینه

بعد به اون بگی که چشمات نمی خواد اون رو ببینه

 خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل طلایی

 کاش مجازات بدی داشت توی قانون بی وفایی

خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه

چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه

 خیلی سخته و قشنگه آشنایی زیر بارون

اگه چتر نداشته باشی توی دستا هردوتاشون

 خیلی سخته تا همیشه پای وعده ها نشستن

  چقدر قشنگه اما واسه ی کسی شکستن

 خیلی سخته واسه ی اون بشکنه یه روز غرورت

اون نخواد ولی بمونه همیشه سنگ صبورت

 خیلی سخته بودن تو واسه ی اون بشه عادت

دیگه بوسیدن دستات واسه اون نشه عبادت

 خیلی سخته چشمای تو واسه ی اون کسی خیسه

  که پیام داده یه عمر واسه تو نمی نویسه

 خیلی سخته که دل تو نکنه قصد تلافی

 تا که بین دو پرستو نباشه هیچ اختلافی

خیلی سخته اونکه دیروز تو واسش یه رویا بودی

از یادش رفته که واسش تو تموم دنیا بودی

خیلی سخته بری یک شب واسه چیدن ستاره

ولی تا رسیدی اونجا ببینی روز شد دوباره

                         

 جمعه 19 آبان 1391برچسب:, :: 19:6 ::  نويسنده : فریبا

I WENT TO MAKE YOU HAPPY!!!

BEACAUSE SEEING YOU SMILING 

MAKE ME HAPPY......!!! جمعه 19 آبان 1391برچسب:, :: 18:39 ::  نويسنده : فریبا

دلم همچو آسمان،

پر از ابرهای بارانیست،

 ای کاش دلم امشب بگرید،

شاید که بغض عشق درچشمانم

 بشکند....

www.iconha.blogfa.comجمعه 19 آبان 1391برچسب:, :: 18:35 ::  نويسنده : فریبا

اسپانیایی ها میگن :

"عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر است .

" ایتالیایی ها میگن:

"عشق یعنی ترس از دست دادن تو !"

ایرانی ها میگن :

"عشق سوء تفاهمی است بین دو احمق که با

یک ببخشید

تمام میشود
قالب های خوشمل پیشولی      ایکن های خوشمل پیشولی    پنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:, :: 20:6 ::  نويسنده : فریباپنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:, :: 7:30 ::  نويسنده : فریبا

نگاهم کرد پنداشتم دوستم دارد.

 نگاهم کرد در نگاهش هزاران شوق عشق را خواندم.

نگاهم کرد دل به او بستم.

 نگاهم کرد

اما

بعدها فهمیدم فقط نگاه میکردپنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:, :: 7:18 ::  نويسنده : فریبا

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد.

کس جای در این منزل ویرانه ندارد.

دل را به کف هر که دهم باز پس آرد.

کس تاب نگهداری دیوانه نداردچهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, :: 14:4 ::  نويسنده : فریبا

همه گفتند فراموشش کن
و نمے دانستند
که به جز یاد تو هر لحظه مرا
یارے نیست
هر که مے دید غمم را مے گفت
که دوایت گذر ایام است
لحظه و ساعت و روز
در پے هم رفتند
و فراموش شدند
عشقت اما در من
همچنان پا بر جاست
هر که مے گفت
دوایت گذر ایام است
کاش مے دید که بعد از عمرے
باز هم یاد تو در من باقیست
باز هم یاد تو در من گرم است
باز هم یاد تو در من خوب است
باز هم یاد تو رویای من است
باز هم یاد تو امید فرداے من است.
.I Love you

آيکـُن هاي ِ دختره        رازخوشبختی     آيکـُن هاي ِ دختره   
  چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, :: 14:1 ::  نويسنده : فریبا

 


 

حسنی نگو جوون بگو
علاف و چش چرون بگو
موی ژلی ،ابرو کوتاه ،زبون... دراز ، واه واه واه
...
نه سیما جون ،نه رعنا جون
نه نازی و پریسا جون
هیچ کس باهاش رفیق نبود
تنها توی کافی شاپ
نگاه می کرد به بشقاب !
باباش می گفت : حسنی می ری به سر بازی ؟

نه نمی رم نه نمی رم
به دخترا دل می بازی ؟ !
نه نمی دم نه نمی دم
ادامه مطلب ...


چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, :: 13:53 ::  نويسنده : فریبا


 

 
 
خدایا                           من اگر بد کنم
                                       تو را بنده دیگر بسیار است
                                                تو اگر با من مدارا نکنی
                                                        مرا خدایی دیگر کجاست؟؟؟؟
 
 
  
 
 

 
 
 
پاک باخته بود
 
هرچه را که داشت
 
خرده آبرویش را هم این آخر گذاشت ...و باخت
 
هیچی نمانده بود
 
از قمار خانه خارج شد
 
در تاریکی مطلق...
 
ندایی در درونش پیچید

 

 

 

 
 
 
غصه نخور بنده من...برگرد...من
 
                  با توام!!!                   
 

 

 


 


 

                                                      


چهار شنبه 17 آبان 1391برچسب:, :: 13:52 ::  نويسنده : فریبا

 

 

تنهایی یعنی بی کسی

خیلی درد داره

یعنی نباشه کسی که حرفاتو بشنوه

بهت ارزش بده

باهات همدل باشه و آرومت کنه

پ.ن:خدایاااااااااااااااااااااا................

 درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
تير 1394
اسفند 1393
آذر 1393
مرداد 1393 ارديبهشت 1393 فروردين 1393 اسفند 1392 بهمن 1392 دی 1392 آذر 1392 شهريور 1392 مرداد 1392 تير 1392 خرداد 1392 ارديبهشت 1392 فروردين 1392 اسفند 1391 بهمن 1391 دی 1391 آذر 1391 آبان 1391 مهر 1391 شهريور 1391 مرداد 1391 خرداد 1391 ارديبهشت 1391
پيوندها
خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن">خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن
خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن">خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دل نوشتهای یک عاشق تنها مانده از................... و آدرس too123.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 37
بازدید دیروز : 41
بازدید هفته : 2531
بازدید ماه : 6106
بازدید کل : 71094
تعداد مطالب : 1043
تعداد نظرات : 16
تعداد آنلاین : 1http://rozup.ir/up/ilovelorn/bakground1.gif romans

سایت عاشقانه مافور

سایت عاشقان

دریافت کد قلب دنبال موس
Show Details FROM:Ali Ashki TO:satesh120@yahoo.com Message flagged Sunday, 4 November 2012, 20:54:28 chatironi
 
 
 
دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید,دانلود اهنگ

دریافت کد :: صداياب