رفتنت کافی نبود؟
 
Romans
 
 
جمعه 21 تير 1392برچسب:, :: 16:27 ::  نويسنده : فریبا

ساکار

رفتنت کافی نبود؟

حالا داری در شعر های دیگران پرسه می زنی؟!

شعرم را حلالت نمی کنم اگر

بین واژه های نا محرم ببینمت…!جمعه 21 تير 1392برچسب:, :: 16:0 ::  نويسنده : فریبا

گه یه روز بغض گلوت رو فشرد ؛ ...خبرم کن ... بهت قول نمیدم که میخندونمت

.ولی می تونم باهات گریه کنم ...

اگه یه روز خواستی در بری ...حتماً خبرم کن ،قول نمیدم که ازت بخوام وایسی .

اما می تونم باهات بیام ...

اما اگه یه روز سراغم رو گرفتی ...و خبری نشد ...سریع به دیدنم بیا ...

احتمالاً بهت احتیاج دارم 

 جمعه 21 تير 1392برچسب:, :: 15:54 ::  نويسنده : فریبا
hlwr1p4oxm3brfobiy8
هــیـــــچ شـــــبـــاهــتـــی بــــــــﮧ یـــــــوســـف نــبـی نـــــــــدارم . . .
 
 نــــــــﮧ رســـــــولـــم !!!
 
نــــــــﮧ زیــبــایـــــــــم ،
 
نــه عـــــزیز ڪــــــرده ام . . .
 
نـــه چــشــم بــــــــﮧ راهـــی دارم
 
فــقــــــــط در چـــــــــاه افــتـــــــــــاده ام !!!


جمعه 21 تير 1392برچسب:, :: 15:42 ::  نويسنده : فریبا
                                                             جوجو - پیشی 

 

تو امـید مـنی امـا

                      داری از دسـت مـن مـیری

                                         با دسـتهای خودت داری

                                                           هـمه هسـتیمو میگیری

    دعـا کردم تو روبـازم

                   با چـشمی که نـخوابـیده

                                           مگه مـیذاره دلتشـنگی

                                                               مـگه گـریه امـون مـیده

    مریـضـم کـرده تنـهایی

                              ببـین حـالم پریـشونه

                                          من اونقدر اشـک مـیریزم

                                                                      کـه برگردی به این خـونه

     حسـابش رفته از دسـتم

                           شبـایی رو کـه بـیدارم

                                                  شـاید از گـریه خوابـم بـرد

                                                                                              شاید از نبودنت مردمیک شنبه 9 تير 1392برچسب:, :: 18:23 ::  نويسنده : فریبا

  

وقتی کسی رو دوست داری. حاضری جون فداش کنی حاضری دنیا رو بدی فقط یک بار نگاهش کنی.


به خاطرش داد بزنی.به خاطرش دروغ بگی.............رو همه چیز خط بکشی حتی رو برگ زندگی.

وقتی کسی تو قلبته حاضری دنیا بد باشه........فقط اونی که عشقته عاشقی رو بلد باشه.

قید تموم دنیا رو به خاطر اون میزنی..........خیلی چیزا رو می شکنی تا دل اون رو نشکنی.

حاضری که بگزری از دوستای امروز و قدیم.........اما صداشو بشنوی شب از میون دو تا سیم.

حاضری قلب تو باشه پیش اون گرو..........فقط خدا نکرده اون یک وقت بهت نگه برو.

حاضری هر چی دوست نداشت به خاطرش رها کنی..........حسابتو حسابی از مردم شهر جدا کنی.

حاضری هر جا که بری به خاطرش گریه کنی..........بگی که مهتاجشی و به شونه هاش تکیه کنی.

وقتی کسی تو قلبته یک چیز قیمتی داری...........دیگه به چشمت نمیاد اگر که ثروتی داری .

حاضری هر چی بشنوی حتی اگر سرزنشه.........به خاطر اون کسی که خیلی برات با ارزشه.

حاضری هر کی جز اونو ساده فراموش کنی..........پشت سرت هر چی میگن چیزی نگی گوش کنی.

حاضری که بگذری از مقررات و دین و درس............وقتی کسی رو دوست داری معنی نمیده دیگه ترسیک شنبه 9 تير 1392برچسب:, :: 18:19 ::  نويسنده : فریبا

خدایا

نزار قلب هیچ عاشقی

اینجوری

ل بشهیک شنبه 9 تير 1392برچسب:, :: 18:17 ::  نويسنده : فریبا


روسری اش را جلو کشید و موهای سیاه و براقش را زیر آن پنهان کرد ، رو کرد به جوان و با ذوق گفت : چه حلقه ی قشنگی !!! نگاه کن ، اندازه انگشتمه ، فکر نمیکردم اینقدر خوش سلیقه باشی ؟! یکدفعه لحن صدایش عوض شد ، انگار چیزی یادش آمده بود ؛ آرام گفت : پدرم نامه هایت را دید ، حالا دیگر همه چیز را میداند. اما تو نگران نباش ، گفت باید با تو حرف بزند. اگر بتوانی خودت را نشان بدهی و دلش را به دست بیاوری حتما موافقت میکند. دل کوچک و مهربانی دارد.
من که رفتم ، دسته گل را بردار و به دیدنش برو ، راحت پیدایش میکنی … چند قطعه آنطرف تر از تو ، کنار درخت نارون ، مزارش آنجاست …


.
.
دستاشو مشت کرده بود.
پرسیدم توی مشتت چیه ؟!
گفت : خودت نگاه کن !!!
دستاشو گرفتم و آروم باز کردم … توی دستاش چیزی نبود !
گفتم : چیزی نیست که ؟!
دستامو که توی دستاش بود فشرد و گفت : نبود ولی حالا هست !
دستام گرم شد و اون لبخند زد …
.
.
یه دختر و پسر که زمانی همدیگرو با تمام وجود دوست داشتن بعد از پایان ملاقاتشون با هم سوار یه ماشین شدن و آروم کنار هم نشستن … دختر میخواست چیزی رو به پسر بگه ولی روش نمیشد ! پسر هم کاغذی رو آماده کرده بود که چیزی رو که نمیتونست به دختر بگه توش نوشته بود ؛ پسر وقتی دید داره به مقصد نزدیک میشه کاغذ رو به دختر داد ، دختر هم از این فرصت استفاده کرد و حرفشو به پسر گفت که شاید بعد از پایان حرفش پسر از ماشین پیاده بشه و دیگه اونو نبینه …
دختر قبل از این که نامه ی پسرو بخونه به اون گفت که دیگه از اون خسته شده ، دیگه عشقش رو نسبت به اون از دست داده و الان پسری پیدا شده که بهتر از اونه … پسر در حالی که بغض تو گلوش بود و اشک توی چشماش جمع شده بود با ناراحتی از ماشین پیاده شد که در همین حال ماشینی به پسر زد و پسر درجا مرد … دختر که با تمام وجود در حال گریه بود یاد کاغذی افتاد که پسر بهش داده بود ، وقتی کاغذ رو باز کرد پسر نوشته بود :
“اگه یه روز ترکم کنی میمیرم …”

22455839103643913537.jpgیک شنبه 9 تير 1392برچسب:, :: 10:20 ::  نويسنده : ebrahim

 

 

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا

منم تنهاترین تنهای تنها

و تو زیباترین زیبای دنیا

منم یلدای بی پایان عاشق

تو بودی مرحم زخم شقایق

نگاهت را پرستم ای نگارم

فدای تار مویت هرچه دارم

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا احساسی

هر کس ز خدا می طلبد راحت جانی

من طالب آنم که تو بی غصه بمانی

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا رمانتیک

برای دیدارت زمانی تعیین نمی کنم

می دانم که ساعت حسود خواب می ماند

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا عارفانه

گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم

داروی دردم گر تویی در اوج بیماری خوشم

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا عرفانی

کی ام من ؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان

نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی

گهی افتان و خیزان چون غباری در بیابانی

گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظر گاهی

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا فلسفی

اول به وفا می وصالم در داد

چون مست شدم جام جفا را در داد

پر آب دو دیده و پر از آتش دل

خاک ره او شدم به بادم در داد

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا جدید و زیبا

چون زلف توام جانا در عین پریشانی

من چشم تو را مانم تو اشک مرا مانی

من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم

تو مهری و تو نوری تو عشقی و در جانی

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا قشنگ

تو اگر بی خبر از قلب پریشان منی

با همه بی خبری همنفس جان منی

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا تاپ

چندیست که عشق تحقیر شده است

و هی با کلمات نامربوط تعبیر شده است

گناه و هوس و بازیچه شدن

چون قفل به گردنش زنجیر شده است

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا توپ

غصه نخور عزیزم دلت تنها نمی شه

هر جای دنیا باشی تو قلبمی همیشه

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا باحال و جذاب

مردن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها

دل از اینهاست که تنهاست نه از فاصله ها

گرچه دیگر همه جا پر ز جدایی شده است

مشکل از طاقت دل هاست نه از فاصله ها

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا اشعار زیبای عشق

یک نظر در خود بیافکن کیستی ؟

عاشقی مستی خماری چیستی ؟

جام هستی را بزن بر نیستی

هرچه هستی با مرامی بیستی !

عاشقانه ترین شعر | عاشقانه های زیبا ۹۲

باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست

اما نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست … !خـــــــداونـــدا

در گلــــویمــ ابـــر کوچــکی ستـــ که خیــال بـارش نـــدارد.....

 
     شنبه 8 تير 1392برچسب:, :: 20:3 ::  نويسنده : فریبا
 
 
موهای یک زن خلق نشده

برای پوشانده شدن

یا برای باز شدن در باد

یا جلب نظر

یا برای به دنبال کشیدن نگاه

موهای یک زن خلق شده

برای عشقش

که بنشیند شانه اش کند , ببافد و دیوانه شود...

عطر مو های یک زن فراموش شدنی نیست!

وقتي خدا مي خواست تو را بسازد

چه حال خوشي داشت،

چه حوصله اي ! اين موها، اين چشم ها .... خودت مي فهمي؟ من همه اين ها را دوست دارم.

دوست دارم یه بار بشینم موهاتو شونه کنم

یه چند تارش بریزه .بگم اینارو میبینی ؟؟؟

بگی اره ..!!!

منم بگم با همه دنیا عوضش نمیکنم

دنیــــا فهمـید خیلی حــقیر است وقتی گفتم :

یک تارمــوی "تــــــــــ♥ـــــــو " را به او نمیدهم...درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
تير 1394
اسفند 1393
آذر 1393 مرداد 1393 ارديبهشت 1393 فروردين 1393 اسفند 1392 بهمن 1392 دی 1392 آذر 1392 شهريور 1392 مرداد 1392 تير 1392 خرداد 1392 ارديبهشت 1392 فروردين 1392 اسفند 1391 بهمن 1391 دی 1391 آذر 1391 آبان 1391 مهر 1391 شهريور 1391 مرداد 1391 خرداد 1391 ارديبهشت 1391
پيوندها
خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن">خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن
خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن">خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دل نوشتهای یک عاشق تنها مانده از................... و آدرس too123.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 64
بازدید دیروز : 41
بازدید هفته : 2558
بازدید ماه : 6133
بازدید کل : 71121
تعداد مطالب : 1043
تعداد نظرات : 16
تعداد آنلاین : 1http://rozup.ir/up/ilovelorn/bakground1.gif romans

سایت عاشقانه مافور

سایت عاشقان

دریافت کد قلب دنبال موس
Show Details FROM:Ali Ashki TO:satesh120@yahoo.com Message flagged Sunday, 4 November 2012, 20:54:28 chatironi
 
 
 
دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید,دانلود اهنگ

دریافت کد :: صداياب